BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Bağlantılar

Akademik Dergilerhttp://dergipark.gov.tr

Başkent Üniversitesi Kütüphanesihttp://lib.baskent.edu.tr

Millî Kütüphane Başkanlığıhttp://kasif.mkutup.gov.tr/

Türk Dil Kurumuhttp://www.tdk.gov.tr

Türk Dil Kurumu Kütüphanesihttp://www.tdkkitaplik.org.tr

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığıhttp://www.tika.gov.tr/tr

Türkiye Bilimler Akademisi:http://www.tuba.gov.tr/

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezihttp://ulakbim.tubitak.gov.tr

Ulusal Tez Merkezihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ulusal Toplu Kataloghttp://cabim.ulakbim.gov.tr

Yunus Emre Enstitüsü:http://www.yee.org.tr/