BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Türkoloji Seminerleri

2019-2020

 • 04.11.2019: "Türk Kültüründe Karagöz Sanatı"

                                    Şafak YILMAZ (Kukla ve Karagöz Sanatçısı)

 • 18.10.2019: "Dil Politikaları ve Dil Çatışmaları: Sovyet Döneminden Bağımsız Ukrayna'ya

                                       Ukrayna Ankara Büyükelçiliği

 • 23.10.2019: "Modern Söz Dizimi Çalışmaları ve Türkçe"

                                    Doç. Dr. Mevlüt ERDEM (Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü)

 

2018-2019

 • 30.04.2019: "Hacı Bektaş Veli ve Fikir Dünyası"

                            Prof. Dr. Hamiye DURAN (Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü)

 • 06.03.2019: "Toplumsal Dilbilim Işığında Dile Bakış"

                            Prof. Dr. Emine YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi, ÇTL Bölümü)

 • 20.02.2019: "Semah Kavramını Devir Nazariyesi Üzerinden Anlamak: Aynayı Tuttum Yüzüme"

                            Doç. Dr. Cenk GÜRAY (Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı)

 • 12.12.2018: "Övgü ve Yergi Arasında Bir Sultan: Kanunî İçin Yazılmış İki Kaside"

                           Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÇULHAOĞLU PİRENCEK (Çankaya Üniversitesi, Ortak Dersler Bölümü)

 • 21.11.2018: "Görmek mi Duymak mı: Türkçede Algı Fiilleri ve Dikkat Metaforları"

                           Doç. Dr. Sema ASLAN DEMİR (Hacettepe Üniversitesi, ÇTL Bölümü)

 • 31.10.2018: "Türkiye'de Çok Sesli Müzik"

                           R. Altan KALMUKOĞLU (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı)

 

2017-2018

 • 18.05.2018: "Türk Edebiyatında Manas Destanı"

                            Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Üniversitesi, ÇTL Bölümü)

 • 20.04.2018: "Batı Moğolistan'da Göçebe Bir Türk Halkı: Tsengel Tuvaları"

                            Doç. Dr. İbrahim Ahmet AYDEMİR (Hacettepe Üniversitesi, ÇTL Bölümü)

 •  30.03.2018: "Divan Edebiyatına Yeniden Bakış"

                            Prof. Dr. Nuran TEZCAN (Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, emekli öğretim üyesi)

 • 09.03.2018: "Aşkî'nin Heft Peyker Mesnevisinde Renkler"

                             Yrd. Doç. Dr. Aslı AYTAÇ (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 10.11.2017: "Klasik Türk Edebiyatında Cevherler"

                             Prof. Dr. Fatma S. KUTLAR OĞUZ (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 26.10.2017: "Klasik Türk Edebiyatında Belâgat Geleneği"

                             Kadim POLAT (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 13.10.2017: "Türkülerde Yas Söyleminin Halkbilimsel Çözümlemesi"

                             Aysun Ezgi YILMAZ (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 

2016-2017

 • 10.05.2017:  "Doğunun Batısı Batının Doğusu: Ukrayna"

                                Yuliya BILETSKA, Inna SOFIENKO ve Iryna TOMYN 

 • 26.04.2017: "Duygusal ve İşlevsel Dil Tutumları Bağlamında Gagauzca"

                               Gülin DAĞDEVİREN KIRMIZI (Başkent Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Programı)

 • 29.03.2017: "Kıpçaklar ve Türk Kültürüne Katkıları"                

                                Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 15.03.2017: "Osmanlının Sürgün Şairleri"

                                Doç. Dr. Tuba DURMUŞ (TOBB Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 21.12.2016: "Kendini Anımsamak ve Yazmak"

                                Doç. Dr. Gonca GÖKALP ALPASLAN (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 

 • 23.11.2016: "Halk Türkülerinde Aşk Sembolleri" 

                                Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü) 

 • 09.11.2016: "Osmanlı Çiçek Risaleleri/Şükufe-nameler"

                                Doç. Dr. Neslihan KOÇ KESKİN (Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 26.10.2016: "İktidarın Görsel Temsili Üzerine"

                                Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ (Ankara Üniversitesi, Halkbilim Bölümü) 

 

2015-2016

 • 10.05.2016: "Şiir Evrenine Yolculuk" 

                               Ali AKBAŞ (Şair)

 • 25.04.2016: "Sınırlar Bizi Ayırsa Da Biz Bir Halkız: Ukrayna Gagauzlarından Haberiniz Var Mı?"

                                Doç. Dr. Tudora ARNAUT (Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi, Türkoloji Bölümü)

 • 14.04.2016: "Geçmiş, Sözcüklerin Kökeninde Gizlidir: Tarihsel Süreçte Türk-Macar Dil ve Kültür İlişkileri"      

                                Dr. Eva KINCSES NAGY (Szeged Üniversitesi, Türkoloji Bölümü)                  

 • 24.03.2016: "Aşkın İki Yüzü: Doğu'su-Batı'sı Hüsrev ü Şirin-Tristan ile Isolde"         

                                İlteriş KUTLU (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı)

 • 16.03.2016: "İrlanda'dan Doğu'ya Bakış: J. Clarence Mangan ve Türk İmajı"

                                Prof. Dr. Nesrin KARACA (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 29.12.2015: "Ahmet Hamdi Tanpınar Okuması: Haz ve Günah"

                                Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 17.12.2015: Panel "Kitab-ı Dede Korkut’un 200. Yıl Dönümü"

                                Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi, emekli öğretim üyesi)

                                Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü)

 • 27.11.2015: "Dijital Çağda Yazmak" 

                                Çiğdem ÜLKER (Yazar)

 

2014-2015                     

 • 04.05.2015: "Mektepten Memlekete İzdüşümünde Bilinmeyen Bir Şair: Talat Tekin Erdal"

                                Prof. Dr. Nesrin KARACA (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 18.03.2015: "Oktay Rifat Şiirlerinde Doğa Farkındalığı: Çevreci Eleştiri Bağlamında Bir Okuma"

                                 Özge AKSOY SERDAROĞLU (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 05.03.2015: "Tehlikedeki Türk Dilleri Projesi Tanıtımı" 

                                Prof. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)   

 • 28.11.2014: "Karacaoğlan'ın Şiirlerine Stilistik Bir Yaklaşım"

                                Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN (Yozgat Bozok Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 31.10.2014: "Hakas Şamanlığı"

                                Timur B. DEVLETOV (TÜRKSOY Sibirya Uzmanı)

2013-2014

 • 22.05.2014: "Gagauzlar ve Gagauzca" 

                               Prof. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 15.05.2014: "Edebiyattan Uyarlanan Televizyon Dizilerinde İdeolojik Çarpıtma"

                                Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)?

 • 28.04.2014: "Güney Sibirya'daki Türk Toplulukları"

                                Mikail CENGİZ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)?

 • 16.04.2014: "Türk Dünyasının Mitolojik Kuşu Tuğrul'dan Zümrüdü Anka'ya Yolculuk"

                                Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 01.04.2014: "Göz Teması: Metnin Görüntüsü"

                               Ayşe Nahide YILMAZ (Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

 • 26.03.2014: "Osmanlı Divan Şiirinde Aşk ve Güzellik: Bursa’ya Fitne Salan Güzeller"

                                  Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 • 24.12.2013: "Türkoloji ve Dil Bilimi"

                                Prof. Dr. Nadir Engin UZUN (Okan Üniversitesi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

 • 11.12.2013: "Tarih İçinde Türk Dili"

                                Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi, emekli öğretim üyesi)

 • 27.11.2013: "Kültür Ekonomisi ve Edebiyat"

                                Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü)