BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Paneller

2019-2020

  • 02.12.2019: Merhaba Ey Güzel Kırım

                             Işılay IŞIKTAŞ SAVA ve Elnara GVARDIYA

  • 19.11.2019: Sibirya Halkları ve Dilleri

                             Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

                             Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

                             Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ

2018-2019

  • 09.10.2018: 1998'den Bugüne Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

                               Prof. Dr. Mustafa İSEN

                               Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü)

                               Prof. Dr. Nesrin KARACA (Uludağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)                 

2017-2018

  • 08.12. 2017: Tehlikedeki Türk Dilleri-Son Sesler Kaybolmadan 

                               Dr. Astrid MENZ (Orient-Institut İstanbul, kütüphane müdürü)

                                           "Endangered Languages, Turkic Languages and Turcology"

                               Dr. Shurubu KAYHAN (Araştırmacı-Yazar)

                                           "Sibirya'daki Türk Halklarının Kültürleri Üzerine"

                               Dr. Ramazan ALPAUTOV (Rusya RFEL Radyosu, editör)

                                           "Current Linguistic Situation in Russia: Case of Turkic Languages"

                               Dr. Selcen KÜÇÜKÜSTEL (Linguistik Antropoloji, araştırmacı)

                                           "Duhaca: Kaybolmakta Olan Bir Türk Diline Antropolojik Bakış" 

                               Nükhet OKUTAN (Hacettepe Üniversitesi, doktora öğrencisi)

                                           "Çağdaş Tuva Toplumunun Kültürü Üzerine Gözlemler"               

2015-2016

  • 17.12.2015:   Kitab-ı Dede Korkut'un 200. Yıl Dönümü Paneli

                                  Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi, emekli öğretim üyesi)

                                  Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölümü)

2014-2015

  • 20.05.2015:     Prof. Dr. Talat Tekin Onuruna Temas Dilbilim: Türk Dilleri

                                  Prof. Dr. Leyla KARAHAN (Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı)

                                          "Prof. Dr. Talat Tekin'in Ek Etimolojilerine Dair Makaleleri Üzerine Notlar"

                                  Prof. Dr. Ayhan SEZER (Mersin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                          "Türk Dilbilimi: Genel Bir Değerlendirme"

                                  Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                           "Oğuzca Etkisinde Bir Kıpçak Dili: Türkiye Nogaycası"

                                  Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                          "50 Yılın Ardından Talat Tekin ve Orhun Yazıtları"

                                  Prof. Dr. Çetin PEKACAR (Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                          "Orta Asya'dan Almanya'ya Esen Rüzgar: Bora"

                                  Prof. Dr. Nesrin KARACA (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                           "Talat Tekin'in Şairliği"

                                  Doç. Dr. Gülsüm KİLLİ (Ankara Üniversitesi, Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)   

                                           "Etnik Dilsel İlişkiler Bağlamında Saha Türklerine ve Dillerine Bir Bakış"

  • 03.12.2014: Doğumunun 130. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Halide Edip Adıvar'ı Anma Paneli

                                    Prof. Dr. Dilek YALÇIN ÇELİK (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                           "Halide Edip'in Son Eseri'nde Müfide Kadri'nin Adını Yaşatmak"

                                  Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (Ankara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                            "Milli Mücadele Karşısında Halide Edip"

                                  Doç. Dr. Gonca GÖKALP ALPASLAN (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                            "Mor Salkımlı Ev'de Yazarın Bilinci"

                                  Yrd. Doç. Dr. Ümmühan TOPÇU (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği)

                                             "Kadının 'Çekirdek' Rolünün Sonsuz Panayır'da Yeniden Tanımlanması"

                                  Prof. Dr. Nesrin KARACA (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                             "Halide Edip'in Nasrettin Hoca Üzerinden İronik Çağ Eleştirisi ya da Maske ve Ruh"