BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Sempozyumlar

2012-2013

  • 12.04.2013: Abdülhak Şinasi Hisar'ı Anma Sempozyumu

                             Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN (Pamukkale Üniversitesi, emekli öğretim üyesi)

                                           "Abdülhak Şinasi Hisar'da 'Panteist' Yaklaşımlar"

                             Yrd. Doç. Dr. Necmettin TURİNAY (TOBB Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                           "Şairlerin Abdülhak Şinasi Hisar Okuması"

                             Prof. Dr. Emel KEFELİ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                           "Mazi ve Müze Fikri Etrafında Abdülhak Şinasi Hisar"

                             Prof. Dr. Olcay ÖNERTOY (Ankara Üniversitesi, DTCF emekli öğretim üyesi)

                                          "Abdülhak Şinasi Hisar'da Geçmiş Zaman" 

                             Prof. Dr. Abide DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 

                                          "Abdülhak Şinasi Hisar'in Gözüyle Boğaziçi Yalıları, Köşkleri ve Mehtapları"

                             Şafak GÜNEŞ GÖKDUMAN (İstanbul Üniversitesi, doktora öğrencisi)

                                           "Abdülhak Şinasi Hisar'ın Eserlerinin Işığında Boğaziçi'nde Eğlence Anlayışı"

                             Doç. Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN (Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                           "Yaşamöyküsü Yazarı Olarak Abdülhak Şinasi Hisar"

                              Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ZARİÇ (Batman Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                            "Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romancılığında Avangart, Modernist Edebiyat ile Yeni Roman ve                                                    Postmodern  Roman Anlayışının İzleri" 

                              Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİR (Başkent Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü)

                                            "Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı"

                              Dr.  Alena ÇATOVİÇ (Saraybosna Üniversitesi,  Doğu Dilleri Bölümü)

                                            "Abdülhak Şinasi Hisar'ın Yapıtlarında Tür ve Gelenek Ögeleri"

                             Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER (Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

                                            "Abdülhak Şinasi Hisar'ın Türk Ocağı Hatıraları ile Türk Yurdu'ndaki Yazıları"

                             Prof. Dr. Nesrin KARACA (Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                                            "Bir Uygarlık Bağbozumunun Dönüştürücü Anlatıcısı: Abdülhak Şinasi Hisar (1888-1963)"