BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Bölüm Başkan Vekilinden

Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998-1999 akademik yılında öğretime başlamış olup 2017-2018 itibariyle yüksek lisans programı da hayata geçmiş bulunmaktadır. Dünün, bugünün ve yarının en önemli bilim dallarından biri olan Türkoloji, size yaşadığımız toprakların olduğu kadar dünyanın da kapılarını açmaya hazırdır.

Türk diline, edebiyatına ve kültürüne ilgi duyuyorsanız; araştırmayı, sorgulamayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam biçimi olarak algılıyorsanız; Bölümümüz sizin için en doğru tercih olacaktır. 

Öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN