BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Bölüm Başkanından

Sevgili Üniversite Adayları

TYS ve AYS'den çok kısa bir zaman önce çıktınız. Önümüzdeki tercih sürecinde hepinize şimdiden sonsuz başarılar. Önümüzdeki bu yoğun ve heyecanlı süreçte bütün genç arkadaşlarımızın yaşam tarzı haline getirmeyi hayal ettikleri bölümlerde öğrenim görmelerini diliyoruz.

Biz, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak Türk diline, Türk edebiyatına, Türk dünyasına ilgi duyan siz gençleri, gelecekte yaşamınızı zevkli bir uğraş haline getireceğiniz alanlarda kazanmaya davet ediyoruz. 

Sizi, mutlu bir meslek yaşamı, parlak bir gelecek için Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne bekliyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı, yeryüzünde yaklaşık en 200 milyon ana dili konuşuru bulunan geniş bir ailenin dilini, edebiyatını, tarihini, sanatını, kültürünü inceleyen araştıran, temelleri Batı'da atılmış, uluslararası bir disiplindir.

Türk Dili ve Edebiyatı, kısaca Türkoloji, Türklük bilimi veya Türkiyat adıyla da anılır. Bölümümüzden mezun olanlar Türkolog unvanı alır.

Toplam sekiz yarıyıldan oluşan Türk Dili ve Edebiyatı programında yer alan dersleri içerik bakımından çok genel olarak Dil ve Edebiyat dersleri olmak üzere iki ana bölüme ayırabiliriz.  Dil derslerinde başta Türkiye Türkçesi olmak üzere tarihi ve çağdaş Türk dilleri, edebiyat dersleri ise ilk yazılı belgelerden modern dönemlere değin Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı alt alanlarından oluşur. Öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda seçmeli dersler ve araştırma projeleri alabilirler.

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın  "Türkçe Esas, Yabancı Dil Baraj"  deyişi ilkesiyle İngilizce sekiz yarıyıl boyunca zorunlu olmak üzere, farklı dilleri ücretsiz olarak öğrenme imkanı sunmaktadır. 

 

Amacımız ve Yol Haritanız

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü genç ve dinamik kadrosuyla çağdaş, öğrencisine saygı duyan ve değer veren bir yaklaşımla sizleri arasında görmeyi dilerken gelecekle ilgili hayallerinizi, projelerinizi gerçekleştirme imkanı sağlayabilecek seçenekleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

Yükseköğretimde Bilim İnsanı

Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak öğrencilerimizin, bir özel uzmanlık alanı olan Türkoloji'de yurt içinde ve yurt dışındaki yüzlerce üniversite, enstitü, araştırma merkezi vb. kurum kuruluşlarda görev almak üzere, Türkçe konuşan dünyanın artzamanlı ve eşzamanlı alanlarda akademik personeli,  uzman araştırmacıları kısacası bilim insanları olarak yetişmelerini, bu yolda lisans eğitimlerini lisansüstü eğitim aşamalarında sürdürmelerini arzu ediyoruz.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yurt İçinde Okutman

2347 sayılı Yüksek Öğretim Yasasına göre Türk Dili yükseköğretimin bütün alanlarında zorunlu ders olarak ders programlarında yer almaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının Türk yükseköğretim kurumlarının tamamında kadro bulunması durumunda Türk Dili dersleri okutmanlığı yapabilirler.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yurtdışında Okutman

Türkçe, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya Krallığı tarafından dünya çapında öğrenilmesi stratejik bakımdan en önemli 9/10 dilinden biri olarak kabul edilmiştir.

Sizler, dilerseniz eğitici ve öğreticiliğinizi uluslararası alana da taşıyabilirsiniz. Türkiye, bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomide bölgesinin en önemli ülkelerinden biridir. Türkiye?nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alması yurt içinde ve özellikle yurt dışında Türk diline, edebiyatına ve kültürüne de ilgiyi artırıyor. Bu nedenle pek çok ülkede on binlerce insan, Türkçe öğrenmek üzere harekete geçiyor. Bu amaçla kendi ülkelerindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda veya pek çok ülkede faaliyet Türkiye'nin dil, kültür, sanat ve bilim elçisi Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında Türkçe kurslarına başvuruyorlar. 

Türkoloji eğitimi yalnız yurt içinde değil yurt dışında, beş kıtada YÖK, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı vb. ulusal kuruluşlarımız aracılığıyla sizlere Türkçenin Yabancılara veya İkinci Dil Öğretimine ilişkin kapıları da sonuna kadar açıyor.

 

Orta Öğretimde Eğitimci-Öğretmen

Tabii sizlerin önünde ortaöğretim düzeyinde eğitimci-öğretmen olarak yaşama hayata atılmanız da bir seçenek.

82 milyonluk nüfusu ile Türk dünyasının en büyük ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk Dili ve Türk Edebiyatı ilköğretimden yükseköğretime değin bütün kademelerde eğitim ve öğretim sürecinin zorunlu olarak okutulan en temel dersidir.

Türk aileleri çocuklarının kaliteli bir eğitim almalarının aydınlık bir geleceğe sahip olmada taşıdığı önemin farkındadır. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi yakın ve uzak gelecekte de önemini ve değerini koruyacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatının ana dili Türkçe olan öğrencilere öğretilmesini Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşadıkça geçerliğini koruyacak bir meslek olduğu kuşkusuz.

 

Yurtdışındaki Türkler, Akraba ve Komşu Halklara Yönelik Kurum ve Kuruluşlarda Görev

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları TİKA, YTB, TÜRKSOY vb. resmi kurum ve kuruluşlarda veya "think-tank"ların başta Türk dünyası ile ilgili birimlerinde çalışma imkanlarına sahiptir.

 

Yayınevleri Görsel-İşitsel ve Basılı Medya, Yayın Dünyası

Temel Türkoloji eğitim ve öğretimi insanla ilgili her alanda, yayımcılıktan, televizyonculuğa pek çok alanda sizlere geniş bir çalışma ve iş fırsatları sunuyor.   

Sizler için hazırladığımız Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili her türlü soruya cevap veren broşürümüze kısa bir süre sonra bu sayfadan ulaşabileceksiniz.

Sevgi ve başarı dileklerimizle