BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Öğrenci Sunumları

Araştırma Projesi Sunumları

Bahar 2017

 • ARICI, Elif: "Sıradışı Bir Eleştirmen: Nurdan Gürbilek" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR)
 • AYDOĞAN, Aslı: "Uygulamalı Halkbilim Alanında Somut Olmayan Kültürel Miras" (Danışman: Yrd. Doç. Dr.                 Ayşe DUVARCI)
 • ÇAKAL, Şeyda: "Orhan Pamuk'un Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları" (Danışman: Yrd. Doç. Dr.                  Leyla Burcu DÜNDAR)
 • DOĞAN, Merve: "Aşık Şeref Taşlıova" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI)
 • MIZRAK, Selcan: "Edebiyattan Sinemaya: Hakkari'de Bir Mevsim ve Mavi Sürgün" (Danışman: Yrd. Doç. Dr.                Leyla Burcu DÜNDAR)
 • ÖZTÜRK, Merve: "Nahid Sırrı Örik'in Sultan Hâmid Düşerken Romanının Uyarlaması ve Edebiyat-Sinema                     İlişkisi Üzerine" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU)
 • TAŞKIN, Meltem: "Sunay Akın Oyuncak Müzesi" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI)

Güz 2016

 • ARICI, Elif. "Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR)
 • AYDOĞAN, Aslı: "Ayşe Kulin'in Hikayelerinde Kadın" (Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA)
 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Leyla Erbil'in Öykülerinde Tema ve Teknikler" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu                   DÜNDAR)
 • MIZRAK, Selcan: "Cenap Şahabettin'in Gezi Yazıları" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR)
 • ÖZTÜRK, Merve: "Tevfik Fikret'inTablo Altı Şiirlerinde Resimde Şiir, Şiirde Resim" (Danışman: Yrd. Doç. Dr.                 Emine TUĞCU)