BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Araştırma Projeleri

Bahar 2018

 • ACET, Ezgi: "Kadın Aşıklar"

                                         Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • AĞAOĞLU, Duygu: "Şeyh Galip Mesnevisinde Tasavvufi Unsurlar"

                                         Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • AKSOY, Samet: "Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun Mesnevisinde Mitolojik Unsurlar"

                                         Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • AYTEN, Yasemin: "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Milli Savaş Hikayeleri'nde Anadolu ve Çocuk"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • CANTÜRK, Esra: "Türk Halk İnançları"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ÇELİK, Meralnur: "Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünün Biçim Bilgisi ve Söz Varlığı Açısından İncelenmesi"

                                        Danışman: Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • EGE, Merve: "Divan Şiirinde Hiciv Kavramı ve Hiciv Yazan Şairler"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • ELDAŞ, Merve İlkim: "Hayriyye ile Lütfiyye'nin Didaktik Açıdan Karşılaştırılması"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • GENİŞYÜREK, Akınsel: "Sahaflık Geleneği"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • KÖHNETARFUN, Merve Sena: "Yeni Tarihselcilik ve Puslu Kıtalar Atlası Çözümlemeleri"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • KULA, İpek: "Geleneksel Köy Seyirlik Oyunları"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • OZMAN, Tuğba: "Mihri Hatun ve Adile Sultan'ın Şiirlerinde Üslup İncelemesi"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • POLAT, Merve: "Barbarın Kahkahası'nda Erillik"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • PORTAKAL, Büşra: "Halide Edip Adıvar'ın Dağa Çıkan Kurt Adlı Öykü Kitabında Milli Mücadele Ruhu ve Çocuk Temsilleri"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • SARIASLAN, Naz: "Mehmed Siyah Kalem'in Gizemli Yüzü ve Türk Kültüründeki Yeri"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • YAVUZ, Hüseyin: "Kül Tigin Yazıtı Güney Cephesinin Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi"

                                        Danışman: Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

Güz 2017

 • AĞAOĞLU, Duygu: "Cem Sultan'ın Cemşid-ü Hurşid Mesnevisinde Cemşid'in Yolculuğu"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • AKSOY, Samet: "Hayriyye ve Lütfiyye'de İdealize Edilen Genç Tipleri"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • AYTEN, Yasemin: "Isparta'da Gül ve Halı Kültürü"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ÇELİK, Meralnur: "Çağatayca Hüseyin Baykara Divanı Çeviri Yazı-İnceleme"

                                           Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • ELDAŞ, Merve İlkim: "Sirenlerin Aydınlattığı Yüzler: Ahmet Ümit'in Nevzat'ı, Emrah Serbes'in Behzat'ı"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • GENİŞYÜREK, Akınsel: "Köroğlu"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • KÖHNETARFUN, Sena Merve: "Ankara Beypazarı El Sanatları"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • KULA, İpek: "Yazınsal Bir Metnin Görsele Dönüşümü: Memleketimden İnsan Manzaraları

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • OZMAN, Tuğba: "Necip Fazıl Kısakürek'in Eserlerindeki Anlam Dünyası ve Değişim"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • POLAT, Merve: "Yaşayan Müze"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • PORTAKAL, Büşra: "Ankara'da Halk Hekimliği"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • SARIASLAN, Naz. "Ergin Günçe ve Poetikası"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • YAVUZ, Hüseyin:  "Kül Tigin Yazıtı'nın İmla Özelliklerinin İncelenmesi"

                                           Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 

Bahar 2017

 • ARDIÇ, Mihriban: "Halk Hikayeleri: Kerem ile Aslı Hikayesi"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ARICI, Elif: "Sıradışı Bir Eleştirmen: Nurdan Gürbilek"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • AYDOĞAN, Aslı: "Uygulamalı Halkbilim Alanında Somut Olmayan Kültürel Miras"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ÇAKAL, Şeyda: "Orhan Pamuk'un Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • DEMİR, Fatih: "Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider Adlı Romanında Taşra Olgusu"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • DOĞAN, Merve: "Aşık Şeref Taşlıova"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Trabzon Türkülerinin Genel Değerlendirilmesi"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • MIZRAK, Selcan: "Edebiyattan Sinemaya: Hakkari'de Bir Mevsim ve Mavi Sürgün"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZTÜRK, Merve: "Nahid Sırrı Örik'in Sultan Hâmid Düşerken Romanının Uyarlaması" 

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • TAŞKIN, Meltem: "Sunay Akın Oyuncak Müzesi"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

Güz 2016

 • ARDIÇ, Mihriban, "Yozgat'ta Halk Hekimliği"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ARICI, Elif. "Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • AYDOĞAN, Aslı: "Ayşe Kulin'in Hikayelerinde Kadın"

                                     Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA

 • ÇAKAL, Şeyda: "Aşık Veysel'in Şiirlerindeki Tabiat, Doğa, Toprak Unsurları"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • DEMİR, Fatih: "Karacaoğlan ve Toros Coğrafyası"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • DOĞAN, Merve: "Ankara Kazan İlçesinin Halk Kültürü"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Leyla Erbil'in Öykülerinde Tema ve Teknikler"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu  DÜNDAR

 • MIZRAK, Selcan: "Cenap Şahabettin'in Gezi Yazıları"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZTÜRK, Merve: "Tevfik Fikret'inTablo Altı Şiirlerinde Resimde Şiir, Şiirde Resim" 

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • TAŞKIN, Meltem: "Nazlı Eray ve Fantastik Edebiyat"

                                     Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA