BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Araştırma Projeleri

Bahar 2019

 • AK, Tuğçe: "Baki'nin Gazellerinde Gül"

                            Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • AKDEMİR, Sevda: "Ninnilere Halkbilimsel Bir Yaklaşım"

                           Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ASLANTÜRK, Elif Şevval: "Fuzuli'nin Leyla'sı, Çakeri'nin Züleyha'sı"

                            Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • AYDOĞDU, Musa: "Azerbaycan'da Alfabe Değişiklikleri ve Latin Alfabesine Geçiş"

                             Danışman: Dr. Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • BİLGİN, Elif Nur: "Türk Kültüründe Renkler"

                             Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • BULUT, Rukiye: "Türk Kültüründe Kahve"

                             Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ÇALIŞKAN, Büşra: "Sait Faik'in Öykülerinde Aylaklık"

                             Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÇELİKER, Tayyibe: "Gelenek Bağlamında Ankara Mutfağı"

                             Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ÇETİN, Şimal: "Nâzım Hikmet Tiyatrosu"

                             Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • DEMİREL, Ceyda: "Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımı"

                             Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • DURMAZ, Ayşegül: "Türk Mitolojisinde Şahmeran Anlatıları"

                               Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ERCAN, Ceren: "Azerice Peri Xanım'ın Nağılı Masalının Aktarımı ve Aktarımda Karşılaşılan Sorunlar"

                             Danışman: Dr. Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • KAMAR, Ceyda: "Bir Tükeniş Öyküsü: Binboğalar Efsanesi"

                             Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • KARAAĞAÇ, Başak: "Nehcül Ferâdîs-"Törtinç Bâb, Toqsınç Fasl"da Cümle Yapıları Üzerine     

                             Danışman: Dr. Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • KARACABEY, Hande Yaren: "Mıgırdiç Margosyan'ın Eserlerinde Şehir, Kültürel Ögeler, Aile Örgüsü"

                               Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • KATIYÜREK, İbrahim: "16. Yüzyıl Tezkirelerinde Avnî"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • KAYTANLI, Elif Dilan: "Aslı Erdoğan'ı Yeniden Okumak"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZGÜL, Can Mustafa: "Nedim'in Şiirlerinde İçki Teması"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • ÖZTÜRK, Ayşe Nur: "Canistan'da Erkeklik Halleri"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • SAYIN, Tuğba: "17. Yüzyılda Estetik Nesrin İki Önemli Temsilcisi: Veysi ile Nergisi"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • SÖZBİLİR, Hakan: "Türkiye Türkçesinde Sık Karşılaşılan Söyleyiş Yanlışları"

                              Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • TAN, Merve Dilan: "The Native Language of Mongolian Tuvans" Başlıklı Makalenin Türkçe Çevirisi

                                Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • TEZEL, Selin: "Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesi Arasında Yalancı Eşdeğerlik: Fiiller"

                              Danışman: Dr. Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • TIN, Başak: "Divan Edebiyatında Hiciv: Şeyhi'nin Harname'si ile Bağdatlı Ruhi'nin Terkib-i Bend'i"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • TOPALOĞLU, Yaren: "Doğu Karadeniz Bölgesi Halk Oyunları"

                               Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • URGANCIOĞLU, Berrenur: "Kip, Kiplik ve Yeterlik Fiili: Türkiye Türkçesi"

                              Danışman: Dr. Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • UYKUN, Özge: "Murathan Mungan'ın Hikayelerine Metinlerarası Bir Yaklaşım"             

                                Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÜÇPINAR, Rümeysa: "Suskunlar Üzerine Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • YETKİNŞEKERCİ, İrem: "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'nda Birey ve Mekan İlişkisi"

                               Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • YILMAZ, Hatice: "Nefi Divanında Nevruz Kavramı"

                                  Danışman: Dr. Öğr Üyesi Aslı AYTAÇ

 • YILMAZ, Rabia: "Dîvânu Lugâti't-Türk'te Yemek"

                                Danışman: Prof. Dr. Süer EKER
 

 

Güz 2018

 • AK, Tuğçe: "Antalya'nın Doğum Gelenekleri"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ASLANTÜRK, Elif Şevval: "Halk Hekimliği: Kızılcahamam Örneği"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • AYDOĞDU, Musa: "Muhibbi Divanında Dini ve Mitolojik Şahsiyetler"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • BİLGİN, Elif Nur: "Sözlükselleşme"

                              Danışman: Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • BULUT, Rukiye: "Mihri Hatun ve Leyla Hanım'ın Şiirlerinde Üslup İncelemesi"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • ÇALIŞKAN, Büşra: "Sema Kaygusuz'un Öykülerinde Kadın Teması"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÇELİKER, Tayyibe: "İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası Romanı"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÇETİN, Şimal: "Anadolu ve Dünya Şairi: Nâzım Hikmet"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • DİNÇER Melisa: "Orhan Pamuk'un Yeni Hayat Romanı"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • DURMAZ, Ayşegül: "Haldun Taner'in Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu Adlı Öykü Kitabında Sosyal Eleştiri"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • ERCAN, Ceren: "Doğa ile İlgili Atasözleri"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • KAMAR, Ceyda: "Afyonkarahisar'da Halk İnanışları"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • KARAAĞAÇ, Başak: "Gramatikalleşme ve Türkçede Gramatikalleşme Örnekleri"

                              Danışman: Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • KARACABEY, Yaren: "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Zabel Yesayan'ın Meliha Nuri Hanım Romanı"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • KATIYÜREK, İbrahim: "Seymen Geleneğİ"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • KAYTANLI, Elif Dilan: "Hakan Günday ve Daha"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZGÜL, Can Mustafa: "Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde İroni"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • ÖZTÜRK, Ayşe Nur: "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Oyun Yazarlığı"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • URGANCIOĞLU, Berrenur: "Karl Menges'in Türk Dilleri ve Halkları Adlı Eserinde Türk Dilleri ve Coğrafyası"

                               Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • UYKUN, Özge: "Berci Kristin Çöp Masalları ve Sevgili Arsız Ölüm'de Halkbilim Unsurları"

                               Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ÜÇPINAR, Rümeysa: "Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha Adlı Romanında Geleneğin Yeniden İnşası"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU   

 • SAYIN, Tuğba: "Türk Masallarında Olağanüstü Varlık ve Eşyalar"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • SERPİCİ, Duygu: "Gülten Akın Şiirinde Kadın Teması"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Burcu DÜNDAR

 • SÖZBİLİR, Hakan: "Karartma Geceleri'nde Otobiyografik Unsurlar"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • TAN, Merve Dilan: "Sevgilide Güzellik: Nedim'in Gazelleri"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • TAŞOVA, Tuğba: "21. Yüzyılda Ortak Kültür ve Dil:  Türk Dilleri Arasında Çağdaş Sözcükler"

                              Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • TEZEL, Selin: "Tomris Uyar'ın İpek ve Bakır Adlı Öykü Kitabında Kadın ve Aile"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • TIN, Başak: "Fuzuli ve Şeyh Galib'te Aşk Teması: Leyla vü Mecnun ile Hüsn ü Aşk"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • TOPALOĞLU, Yaren: "Divan Şiirinde Hızır"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • TUTAL, Şevval: "Altınköy Açık Hava Müzesi Tanıtımı"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • YETKİNŞEKERCİ, İrem: "Tuhaf Bir Kadın'da Kadın Kimliği"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • YILMAZ, Hatice: "Nedim Divanında İstanbul ve İstanbul'un Mimari Yapıları"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • YILMAZ, Rabia: "Baki Divanında Seyyareler ve Felek Tasavvuru"

                              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

Bahar 2018

 • ACET, Ezgi: "Kadın Aşıklar"

                                         Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • AĞAOĞLU, Duygu: "Şeyh Galip Mesnevisinde Tasavvufi Unsurlar"

                                         Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • AKSOY, Samet: "Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun Mesnevisinde Mitolojik Unsurlar"

                                         Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • AYTEN, Yasemin: "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Milli Savaş Hikayeleri'nde Anadolu ve Çocuk"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • CANTÜRK, Esra: "Türk Halk İnançları"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • ÇELİK, Meralnur: "Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünün Biçim Bilgisi ve Söz Varlığı Açısından İncelenmesi"

                                        Danışman: Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

 • EGE, Merve: "Divan Şiirinde Hiciv Kavramı ve Hiciv Yazan Şairler"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • ELDAŞ, Merve İlkim: "Hayriyye ile Lütfiyye'nin Didaktik Açıdan Karşılaştırılması"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • GENİŞYÜREK, Akınsel: "Sahaflık Geleneği"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • KÖHNETARFUN, Merve Sena: "Yeni Tarihselcilik ve Puslu Kıtalar Atlası Çözümlemeleri"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • KULA, İpek: "Geleneksel Köy Seyirlik Oyunları"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • OZMAN, Tuğba: "Mihri Hatun ve Adile Sultan'ın Şiirlerinde Üslup İncelemesi"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYTAÇ

 • POLAT, Merve: "Barbarın Kahkahası'nda Erillik"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • PORTAKAL, Büşra: "Halide Edip Adıvar'ın Dağa Çıkan Kurt Adlı Öykü Kitabında Milli Mücadele Ruhu ve Çocuk Temsilleri"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emine TUĞCU

 • SARIASLAN, Naz: "Mehmed Siyah Kalem'in Gizemli Yüzü ve Türk Kültüründeki Yeri"

                                        Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

 • YAVUZ, Hüseyin: "Kül Tigin Yazıtı Güney Cephesinin Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi"

                                        Danışman: Öğr. Gör. Bilge GÖKTER GENÇER

Güz 2017

 • AĞAOĞLU, Duygu: "Cem Sultan'ın Cemşid-ü Hurşid Mesnevisinde Cemşid'in Yolculuğu"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • AKSOY, Samet: "Hayriyye ve Lütfiyye'de İdealize Edilen Genç Tipleri"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • AYTEN, Yasemin: "Isparta'da Gül ve Halı Kültürü"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ÇELİK, Meralnur: "Çağatayca Hüseyin Baykara Divanı Çeviri Yazı-İnceleme"

                                           Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 • ELDAŞ, Merve İlkim: "Sirenlerin Aydınlattığı Yüzler: Ahmet Ümit'in Nevzat'ı, Emrah Serbes'in Behzat'ı"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • GENİŞYÜREK, Akınsel: "Köroğlu"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • KÖHNETARFUN, Sena Merve: "Ankara Beypazarı El Sanatları"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • KULA, İpek: "Yazınsal Bir Metnin Görsele Dönüşümü: Memleketimden İnsan Manzaraları

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • OZMAN, Tuğba: "Necip Fazıl Kısakürek'in Eserlerindeki Anlam Dünyası ve Değişim"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • POLAT, Merve: "Yaşayan Müze"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • PORTAKAL, Büşra: "Ankara'da Halk Hekimliği"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • SARIASLAN, Naz. "Ergin Günçe ve Poetikası"

                                           Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • YAVUZ, Hüseyin:  "Kül Tigin Yazıtı'nın İmla Özelliklerinin İncelenmesi"

                                           Danışman: Prof. Dr. Süer EKER

 

Bahar 2017

 • ARDIÇ, Mihriban: "Halk Hikayeleri: Kerem ile Aslı Hikayesi"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ARICI, Elif: "Sıradışı Bir Eleştirmen: Nurdan Gürbilek"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • AYDOĞAN, Aslı: "Uygulamalı Halkbilim Alanında Somut Olmayan Kültürel Miras"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ÇAKAL, Şeyda: "Orhan Pamuk'un Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • DEMİR, Fatih: "Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider Adlı Romanında Taşra Olgusu"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • DOĞAN, Merve: "Aşık Şeref Taşlıova"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Trabzon Türkülerinin Genel Değerlendirilmesi"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • MIZRAK, Selcan: "Edebiyattan Sinemaya: Hakkari'de Bir Mevsim ve Mavi Sürgün"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZTÜRK, Merve: "Nahid Sırrı Örik'in Sultan Hâmid Düşerken Romanının Uyarlaması" 

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • TAŞKIN, Meltem: "Sunay Akın Oyuncak Müzesi"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

Güz 2016

 • ARDIÇ, Mihriban, "Yozgat'ta Halk Hekimliği"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ARICI, Elif. "Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • AYDOĞAN, Aslı: "Ayşe Kulin'in Hikayelerinde Kadın"

                                     Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA

 • ÇAKAL, Şeyda: "Aşık Veysel'in Şiirlerindeki Tabiat, Doğa, Toprak Unsurları"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • DEMİR, Fatih: "Karacaoğlan ve Toros Coğrafyası"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • DOĞAN, Merve: "Ankara Kazan İlçesinin Halk Kültürü"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Leyla Erbil'in Öykülerinde Tema ve Teknikler"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu  DÜNDAR

 • MIZRAK, Selcan: "Cenap Şahabettin'in Gezi Yazıları"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZTÜRK, Merve: "Tevfik Fikret'inTablo Altı Şiirlerinde Resimde Şiir, Şiirde Resim" 

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • TAŞKIN, Meltem: "Nazlı Eray ve Fantastik Edebiyat"

                                     Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA