BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Araştırma Projeleri

Bahar 2017

 • ARDIÇ, Mihriban: "Halk Hikayeleri: Kerem ile Aslı Hikayesi"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ARICI, Elif: "Sıradışı Bir Eleştirmen: Nurdan Gürbilek"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • AYDOĞAN, Aslı: "Uygulamalı Halkbilim Alanında Somut Olmayan Kültürel Miras"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ÇAKAL, Şeyda: "Orhan Pamuk'un Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • DEMİR, Fatih: "Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider Adlı Romanında Taşra Olgusu"

                                       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • DOĞAN, Merve: "Aşık Şeref Taşlıova"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Trabzon Türkülerinin Genel Değerlendirilmesi"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • MIZRAK, Selcan: "Edebiyattan Sinemaya: Hakkari'de Bir Mevsim ve Mavi Sürgün"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZTÜRK, Merve: "Nahid Sırrı Örik'in Sultan Hâmid Düşerken Romanının Uyarlaması" 

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • TAŞKIN, Meltem: "Sunay Akın Oyuncak Müzesi"

                                      Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

Güz 2016

 • ARDIÇ, Mihriban, "Yozgat'ta Halk Hekimliği"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • ARICI, Elif. "Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • AYDOĞAN, Aslı: "Ayşe Kulin'in Hikayelerinde Kadın"

                                     Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA

 • ÇAKAL, Şeyda: "Aşık Veysel'in Şiirlerindeki Tabiat, Doğa, Toprak Unsurları"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • DEMİR, Fatih: "Karacaoğlan ve Toros Coğrafyası"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • DOĞAN, Merve: "Ankara Kazan İlçesinin Halk Kültürü"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

 • İSMAİLOĞLU, Özge: "Leyla Erbil'in Öykülerinde Tema ve Teknikler"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu  DÜNDAR

 • MIZRAK, Selcan: "Cenap Şahabettin'in Gezi Yazıları"

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR

 • ÖZTÜRK, Merve: "Tevfik Fikret'inTablo Altı Şiirlerinde Resimde Şiir, Şiirde Resim" 

                                     Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU

 • TAŞKIN, Meltem: "Nazlı Eray ve Fantastik Edebiyat"

                                     Danışman: Prof. Dr. Nesrin KARACA