BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Kurullar

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Rahmi Yağbasan
 • Prof. Dr. Tülay Uğuzman
 • Prof. Dr. Nesrin Karaca
 • Prof. Dr. Doğan Kökdemir
 • Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri
 • Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Meltem Kıran-Raw

Fakülte Kurulu

 • Prof. Dr. Rahmi Yağbasan
 • Prof. Dr. İsmail Erdem
 • Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
 • Prof. Dr. Himmet Umunç
 • Prof. Dr. Timur Karaçay
 • Prof. Dr. Nesrin Karaca
 • Prof. Dr. Tülay Uğuzman
 • Prof. Dr. Doğan Kökdemir
 • Prof. Dr. Süer Eker
 • Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
 • Doç. Dr. Öznur Özkan Kılıç
 • Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri
 • Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri Kökdemir