BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Tanıtım

Öğretim Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Programının amacı;

  • Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda (TİKA, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü, bakanlıklar, elçilikler vb.) Türk dili ve kültürünü öğretecek ve tanıtacak,
  • Medya ve iletişim alanında (gazete, dergi, televizyon, yayınevi vb.) profesyonel olarak çalışacak,
  • Bilimsel bir yaklaşımla yeni nesiller yetiştirmek üzere ortaöğretim kademesinde, devlet okulları ve özel okullar bünyesinde görev alacak,
  • Akademik kariyer hedefi kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü çalışma yapacak,

Türk dili ve edebiyatı uzmanları yetiştirmektir.

 

Özgörevler

 Türk Dili ve Edebiyatı Programının özgörevi; 

  • Araştıran, sorgulayan ve alanında karşılaştığı sorunlara çözüm üreten,
  • Kariyer gelişimine açık, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutuma sahip,
  • İçinde yaşadığı toplum ve çevreye duyarlı, kültürel ve etik değerlere saygılı, evrensel değerlere sahip,
  • Bilgi üreten ve bu sayede bilimin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültürel düzeyinin yükselmesine katkı sağlayan,

bireyler yetiştirmektir.

 

Bölümümüzü tanımak için:

  1. http://universitetercihleri.com/video/8073/Turk-Dili-ve-Edebiyati-Bolumu.html
  2. http://www.universitetercihleri.com/video/8569/Turk-Dili-ve-Edebiyati-Bolumu.html?fbclid=IwAR166o6Il_oOycTgOdy3_GhO2p-79H39_Eolv5pJt5YYL8Thvixhm5Ak7sI