BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Yönetim

Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Emine TUĞCU 

Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR