BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Yönetim

Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu DÜNDAR